Sosyal Medya Planlama

Sosyal Medya Planlama, bir markanın bir kurumun ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlaması için, sosyal medya mecraları vasıtası ile hedeflediği tüketicilere dokunması, bağ kurması, etkileşimi kuvvetlendirmesi için yapılacak çalışmalar bütünüdür.

Planlama markayı tanımak ile başlar

Kurumun yapısı, ürettiği ürün ve hizmetlerin nitelikleri ile mevcut pazar değerlendirmesi, aynı iş kolundaki rakiplerin incelenmesi sonucu yeni pazar kanallarının neler olabileceği  belirlenir.

Marka veya kurumun ulaşmak istediği hedef kitlenin mecrasına göre tespiti, analizi, planlamanın öncelikli aşamasıdır. Markanın PR çalışmaları var ise planlamanın geliştirilmesi sürecinde kullanılacak önemli bir argümandır.

Sosyal Medya Planlaması ve Bütçe

Hedef kitleye ulaşımda sosyal medya planlama sürecinde, medya araçlarından hangilerinin kullanılacağı, bu mecralarda reklam argümanının kullanılması halinde harcama bütçesinin oluşturulması, kurumun kaynak ayırma planlaması için de önemlidir.

sosyal medya planlama

Strateji
Sosyal Medya Stratejisi Planlama

Markanın sosyal medya etkileşimi içinde yer alması birinci aşama olmak ile beraber;
Stratejiler belirlenmeden planlama tamamlanamayacaktır.
Strateji, markanın ürün ve hizmetlerinin dijital pazarlama çalışmalarındaki iletişim ve gerçekleşecek olan etkileşim süreçlerinin tamamını kapsamalıdır.

sosyal medya strateji iletişim planlama

Sosyal medya strateji planlama adımlarına ait cevaplanması gereken sorular;

 1. Hedef Ürün Nedir?
 2. Hedef Kitle Kimdir?
 3. Rakip marka analizleri yapılmış mıdır?
 4. Hedefe ulaşacak kanallar ( Facebook, Instagram, Bloglar, Twitter v.b. ) hangileridir?
 5. Reklam argümanı kullanılacak ise verimliği sağlayacak optimum kaynak yönetim nasıl olmalıdır?
 6. Reklam optimizasyonu nasıl yapılacaktır?
 7. İçerik planlaması ile karşılıklı etkileşim arttırımı çalışmaları neler olmalıdır?
 8. Dil ve iletişim yönetimi nasıl ve kim tarafından yapılmalıdır?
 9. Kriz çözüm planlaması aşamaları yapılmış mıdır?
 10. Takip, analiz ve denetleme adımları kurulmuş mudur?
 11. Tüm sosyal medya strateji planlaması öngörülen kaç ileri adımı içermelidir?

Sosyal Medya Planlama ve Sürdürülebilirlik Stratejisi

Bir markanın sosyal medya meclararındaki varlığı yönetimi, süreklilik gerektiren bir Sosyal Medya Planlaması gerektirir.

Paylaşım düzeni ve sürekliliği sağlanmalıdır. Reklamların etkin olması ve hedeflenen kitleye ulaşım stratejisi, planlanan bütçe ile orantılı olarak doğru bir reklam stratejisi planlaması ile sağlanmalıdır.

Planlamanın stratejisi bir yılı kapsayan bir sürekliliği içermelidir. Bu sağlanmadığında verimli bir dönüşüm sağlamak mümkün olmayacaktır.

Sosyal Medya Dili Nasıl Olmalıdır?

Sosyal medya Planlamasının bir sonraki aşaması, öncelikle seçilen sosyal medya mecralarında yapılacak olan yayınların hedef kitleye ileteceği mesajların üslup ve dilidir.

 • Reklamların, paylaşımların etkileşimini arttırmak için, (örneğin yarışma, ödül, anket ) kullanılacak olan görsel medyaların, fotoğraf, video ve grafik çalışmalarının hazırlanması ve yayınlanma periyotlarının tespiti yapılmalıdır.
 • Özel günler için ( yılbaşı, bayramlar, özel günler ) hangilerinde paylaşımların yapılacağı iletilecek olan mesajların içeriği de önceden belirlenmelidir.
 • Doğru bir dil ile hedeflenen kitle ile etkileşime girilebilir. Türkçe’nin doğru kullanılması, sosyal medya kullanıcılarının sorularına eksiksiz bir kurum dili ile iletişim kurulması da sosyal medya planlamasının moderasyon yönetimi için önemlidir.
 • Sosyal medya post tasarımları ile ilgili planlamada kurumun iletişim dili, iletişim kurgusu da muhakkak belirlenmelidir.

Çok detay içeren sosyal medyada hem küresel hem de yerel, 360 derece iletişim ve etkileşimin sağlanması ve sürekliliği için, kurumların, firmaların sosyal medya danışmanlığı ve sosyal medya hesap yönetim hizmeti almaları son derece önem kazanmıştır.

Sosyal Medya AjansıDijital Reklam Ajansı olarak verimli çözümler sunuyoruz.

Sosyal Medya Yönetim Paketleri ve Fiyatları

sosyal medya seo yönetimi ajansı
Google Digital Garrage Sertifikası
Sertifika No : S2A CJQ UX6