Sosyal Medya Kriz Yönetimi – Çözüm Yol Haritası

Sosyal Medyada Kriz Yönetimi:
Kurumlar internet üzerinden yeni medyanın olanakları ile sosyal medya ağlarında yerlerini almak ve etkileşime girmek amacı ile konuşmalara başlamalıdır. Kurum ya da markanın bu etkileşimlerden en yüksek verimi almak için aktif bir çalışma içine girmelidir.

Anacak bilinmelidir ki sosyal medyada her bir kişi, kurumun sosyal medya ağlarındaki varlığı ile  aynı imkan ve güce sahiptir.

Bu nedenle kurumlar kendi itibar, markaları için kendisini anlatmaya, ürünlerini tanıtmaya, satış gerçekleştirici faaliyetlerde bulunmaya yani konuşmaya başlar. Bu andan itibaren kendisi hakkında da konuşulmaya başlandığını bilir.

Kurumlar yayın yaptığı iletişim ve etkileşim kurduğu sosyal medya ağlarının takip edeni olmalıdır. Hızlı bir şekilde ortaya çıkabilecek bir soruna yanıt verebilmek ya da halkla ilişkiler amaçlı sürekli olarak izlenmesi ve hakkındaki  herhangi bir olguyu gözden kaçırmaması gereklidir. Bu nedenle kurumun sosyal ağlarda var olması, bilinçli bir sosyal medya hesap yönetimi gerçekleştirmesi, var olma amacı ve bunun sonuçlarını gözlemlemesi, değerlendirmesi son derece dikkatli ve özenli yapılmalıdır. Yönetilemeyen sosyal medya ortamları engellenemeyecek kurumsal krizlere yol açabileceğini bilmelidir.

Sosyal medya krizlerini fırsata çevirin !

Sosyal medyanın hem küresel hem de yerel düzeyde veriye, bilgiye erişimi kolaylaştırması, yüksek hızı düşük maliyetli iletişim ve etkileşim sağlaması, sınırsız paylaşım yapılabilmesi gibi avantajları olmasının kurumlar için önemi büyüktür. (Twitter, Instagaram v.b.)Ancak, bu ortamda kriz yönetimininde birimlerinin ya da hizmet alınan danışmanlığın doğru ve hızlı çözümler sağlayacak şekilde yapılanması zorunluluktur.
Sosyal medya üzerinden yaşanan krizlerde özellikle kurumlar açısından itibarın zedelendiği, güven ortamının yok olmaya başladığı görülmektedir. Bu durumlarda krize doğru yaklaşım, şeffaflık ve stratejiler ile krizlerin fırsata dönüştürülebileceği de unutulmamalıdır.

Sosyal Medya Kriz Yönetimi – Çözüm Yol Haritası nasıl olmalıdır?

 1. Her şeyden önce, kurumun sosyal medyada bulunma amacı ile ve kimlik ve duruş politikası belirlenmelidir.
 2. Kriz tanımı doğru yapılmalı ve hangi durumun krize yol açabileceği öngörüsü planlaması yapılmalıdır.
 3. Sosyal medya üzerinden oluşan hiçbir kriz küçümsenmemelidir. Anlık takip edilmelidir.
 4. Sosyal medya kriz planı ve çözüm yol haritası bulunmalıdır.
 5. Sosyal medyada kriz iletişimi şeffaf olmalıdır.
 6. Kriz kurum açısından yetkin bir dilin cevaplama yapması ya da paylaşımda bulunması gerekmektedir.
 7. Farklı mecralarda konu ile ilgili olarak takip edilmelidir.
 8. Sosyal medya ulusal bir ortam olmayıp küresel, uluslararası sahayı kullandığı unutulmamalıdır.
 9. Kriz konusu ile ilgili mümkün olduğunca hızlı davranmalı ve tam özür dilenmelidir.
 10. Tek bir yorum dahi olsa kurumla ilgili yapılan her olumsuz paylaşım ciddiye alınmalı ve uygun bir dil ve üslupla cevap verilmelidir.
 11. Kriz sonrası krize yol açan nedenleri telafi edecek çalışmalar yapın.
 12. Sosyal medya üzerinden krizi yönetecek kişiler, ajanslar bu konuda deneyimli ve kurum yönetimle ile her süreçte koordinasyon halinde bulunmalıdır.
 13. Mutlulukla sonuçlanan ve sizi geliştiren her kriz sonrası sosyal medya kullanıcılarına teşekkür edilmeli ya da farklı metotlar ile ödüllendirmekten kaçınılmamalıdır.

Düşen bir çığda, hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. ( Winston Churchill )

sosyal medya seo yönetimi ajansı