Nöro Pazarlama (Neuro Marketing) İle Zihin Oyunları

Nöro pazarlama, tüketicilerin satın alma davranışlarını analiz etmek ve bir sonuca ulaşmaktır. İnsan beyninin limbik sistemdeki tetiklenme ve tetikleme ile ilgili süreçlerin anlamlandırılmasıdır.

Duyularımızla etkileşim ve satın alma dürtülerinin bir markaya yönlendirilmesinde insan beyninin aksiyon ve reaksiyon mekanizmasının fiziksel incelenerek bilimsel çözümleme çalışmalarıdır. Zihin oyunları diyebiliriz.

Nörobilim veya neuroscience nedir?

Nöro Pazarlama (Neuro Marketing) ve Sosyal Medya

Nörobilim, (neuroscience) sinir sisteminin evrimsel gelişimi ile beynin fonksiyonelliği üzerine bilimsel çalışma ve araştırma disiplinidir. Nöro bilim, insanın öğrenme, bilincin oluşması ve buna bağlı davranış ilişkisini fiziksel inceleyen bilim dalıdır. EEG, CT, MRI, fMRI gibi ileri görüntüleme teknikleri kullanılarak beyine duyu organları ile ulaşan tüm veriler ile beynin elektriksel uyarılmalarının sonuçlarının gözlemlenmesidir.

Martin Lindström, yaptığı araştırmalarını, çalışmalarını ve sonuçlarını yayınladığı “ Buyology ” kitabı ile Nöro Pazarlamayı dünyaya duyurmuş ve yaygınlaşmasına ön ayak olmuştur.

Tüketicinin satın alma davranışlarındaki beyin içinde oluşan elektriksel sinyallerin etkisinin fiziksel argümanlar kullanılarak araştırılması henüz bir kesin sonuca ulaştırmaktan çok uzak kalsa da, pazarlama ve reklam araçlarında bilişsel olarak göz ardı edilemeyecek olgudur.

Tüketicileri ikna etme, kampanyaların daha etkili olabilmesi için pazarlama teknikleri için harcanan efor her geçen gün daha da artmaktadır.

Dijital Medya sayesinde kampanyaların dönüşümündeki ölçümlemeler daha doğru yapılabilmekte ve daha da tutarlı olması için yeni analiz teknikler aranıyor. Daha fazla detaylandırılıp, tüketici iç görüsü ve davranış biçimine ulaşmaya ve anlamaya ihtiyaç duyuluyor.

Algı ve ikna yönetiminin, neuro marketing (nöro pazarlama) ile birlikte kullanılması önemli olup, henüz net bilimsel sonuçları var olmayan bu aracın, algı yönetimindeki sosyo-psikolojik olgunun, fizyolojik katmanı olarak nitelendirebiliriz.

Nöro Pazarlamanın sosyal medya ilişkisi nedir?

Neuro Marketing Nöro Pazarlama Sosyal Medya ilişkisi : Sosyal medya hızlı ve etkili mecradır. Örneğin instagram‘da 15 saniyelik bir hikaye insan algılarının hızlıca nörolojik, psikolojik, sosyolojik dürtülerin harekete geçirilmesinde son derece etkin bir etkileşime yol açabilmektedir.

Görsel, işitsel bir reklamın, nerede ise ürüne dokunacak kadar yakın olması mobil cihazların insan ile kuvvetli etkileşimde sihirli bir güçtür.

Nöro pazarlamanın ihtiyacı ürün ile insanı yakınlaştırma sonucu elde edilen verilerdir ancak günümüz dijital pazarlama reklam araçları ile etkileşimler kullanıcıların tepkilerinin hemen alınabilmesi nöro pazarlamanın fiziksel ölçüm, veri toplama argümanı olarak değerlendirilebilir.

Sosyal medya danışmanlığı hizmetlerimiz ile pazarlamanın gücünü deneyimleyebilirsiniz.

Etkili bir reklam ve yönetimi nasıl yapılır diyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Geçmişin tehlikesi esir olmaktı, geleceğin tehlikesi ise robot olmak. (Eric Fromm)

sosyal medya seo yönetimi ajansı